Hírek

Elérhetőségek

ASP tájékoztató

2018/06/25Széchenyi

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Berhida Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásáról

 

 

 

 

Berhida Város Önkormányzata a „Berhida Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01164 azonosító számú pályázat keretében 2017. május 8-án támogatásban részesült. A projekt 7.000.000,- Ft összegű 100% támogatási intenzitású, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, amely fizikai befejezésének tervezett dátuma 2018. június 30.

A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás kiépítése az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott: - iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást, - gazdálkodási rendszer, - ingatlanvagyon-kataszter rendszer, - önkormányzati adó rendszer, - ipar- és kereskedelmi rendszer, - hagyatéki leltár rendszer.

A projekt főbb elemei:

Eszközbeszerzés: A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalban az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök, kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok és egyéb hálózati kapcsolatokat létesítő elemek (switch, rack szekrény, tápegység) beszerzése valósult meg.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: A projekt megvalósítása során megtörtént az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, valamint a Hivatalban használt érintett szabályzatok ASP működési rendjéhez való igazítása.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: Megtörtént az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozás és ennek segítségével az egyes ügytípusok (pl. iparűzési adó-bevallás) elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása.

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Megvalósult az önkormányzat által használt rendszerek adatállományának megfelelő minőségű, tisztított állományának sikeres migrációja, adatbetöltése az ASP szakrendszerek tekintetében, az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével.

Tesztelés, élesítés: Megtörtént a szolgáltatások megfelelő működésének vizsgálata, a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése, a rendszerek élesítése.

További információ:

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.)

www.berhida.hu

Csatolmány(ok):